Ito, Nisaburo – Pagoda Kiyomizu Temple Kyoto – S0268