Kinkaku-ji no Yuki; Geisha Girl in Winter; Tower of Kinkaku-ji Temple

Kinkaku-ji no Yuki; Geisha Girl in Winter; Tower of Kinkaku-ji Temple

Showing the single result